भीमसेन जोशी

2 Results

गाणाऱ्याचे पोर

भीमसेन जोशी म्हणजे माझे आवडते गायक, मुखपृष्ठावर त्यांचा रेखलेला फोटो पाहून हे मी हातात घेतलं आणि वाचायला सुरुवात केली. आपल्या आवडत्या गायकाचे आयुष्य कसे होते ह्याची मला उत्सुकता लागली होती. त्यात गायकाच्या मुलाने लिहिलेले पुस्तक म्हटल्यावर उत्सुकता शिगेला पोचली होती. हे संपूर्ण पुस्तक भीमसेन जोशींच्या एका अज्ञात,अपरिचित व्यक्तिमत्वाच्या जवळ घेऊन जाते. प्रसिद्ध व्यक्तींच्या खाजगी आयुष्यातल्या आपल्या माहित असलेल्या अनेक गोष्टी असतात, पण भीमण्णांच्या माहित नसलेल्या एका अंगाची ओळख या पुस्तकातून झाली.

भीमण्णा – भीमसेन जोशी

पहाटे आईने सुरु रेडीओ सुरु करावा, त्यावर आकाशवाणीची धून अन वंदे मातरम् झाल्यावर एक एक एक उद्घोषणा व्हाव्यात. आजही कानात ती उद्घोषणा घुमते, “सादर करत आहोत भक्तिगीतांचा कार्यक्रम – स्वरांजली”. […]