आनंदवनभुवनीं

प्रभू श्रीराम वनवासाहून परत आले, त्यावेळी जनतेने गुढ्या उभारून त्यांचे स्वागत केले असा संदर्भ आहे. अगदी तसेच उद्या प्रभू श्रीरामांच्या स्वागताला जणू अवघी भारतभू सज्ज झाली आहे, केशरी भगव्या रंगात […]